วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

1 ตุลาคม 2555


               สัปดาห์ที่ 21
ภาคเช้า       
- ลงชื่อการปฏิบัติการ
-ผู้อำหน่วยการเรียกประชุม
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/
ภาคบ่าย
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 . นักเรียนชั้น ป.๑/
- ตรวจงานนักเรียน
- คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น