วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

3 ตุลาคม 2555

ภาคเช้า
  - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                  - รับนักเรียนหน้าประตู
                  - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                  - สอนในรายวิชาภาษาไทยในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/
                  - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:303-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                  - ช่วยครูตักอาหารให้นักเรียน
ภาคบ่าย
                   - ตรวจงานนักเรียน
                   - ให้ครูพี่เลี้ยงตรวจโครงการ
                  -  คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน
                

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น