วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

10/08/55


ภาคเช้า
              - ลงชื่อการปฏิบัติการ
          - รับนักเรียนหน้าประตู
          
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  .๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
           - ตรวจงานนักเรียน
               - ช่วยครูพี่เลี้ยงทำงาน
ภาคบ่าย
              แจกนมให้เด็กนักเรียนชั้น ป. ๑/๔
- สอนวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 นักเรียนชั้น ป.๑/๔
              - คุมเด็กนักเรียนทำเวรประจำวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น