วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

27/08/55

            สัปดาห์ที่สิบหก

 ภาคเช้า       
                    - ลงชื่อการปฏิบัติการ
             - คุมนักเรียนอ่านข่าวเกี่ยวกับการศึกษา เวลา 08: 00 โมงเช้าก่อนเข้าแถว
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
            
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                    - ตรวจงานเด็กนักเรียน
ภาคบ่าย
                  - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 นักเรียนชั้น ป.๑/
           - แจกนมให้นักเรียนชั้น ป. ๑/๒
                  - คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน
                  - ช่วยครูพี้เลี้ยงจัดบอร์ด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น