วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

14/08/55

ภาคเช้า
                    - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                    - รับนักเรียนหน้าประตู
            
-ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
            
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
            
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 1 เวลา 08:30-09:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
            
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 10:30-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                    - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 09:30-10:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
            
- ช่วยครูพี่เลี้ยงตักอาหารให้นักเรียน
ภาคบ่าย
 
                  - จัดบอร์ด
           -  คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน ทำความสะอาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น