วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

30/08/55

ภาคเช้า
          -  ลงชื่อการปฏิบัติการ
                 - คุมนักเรียนอ่านข่าวทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพ เวลา 08: 00 โมงเช้าก่อนเข้าแถว 
                 -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔ 
             - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 นักเรียนชั้น ป.๑/๔
ภาคบ่าย 
         
- ช่วยครูจัดบอร์ด
                - คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น