วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

23/05/55


ภาคเช้า
          -  ลงชื่อการปฏิบัติการ
                 - รับนักเรียนหน้าประตู
                 -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔ 
             - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 นักเรียนชั้น ป.๑/๔
          
 - ช่วยครูตักอาหารให้นักเรียน
ภาคบ่าย 
          
- แจกนมให้เด็กอนุบาล
         ช่วยครูพี่เลี้ยงตรวจงาน
                 - ผู้อำนวยการเรียกประชุมพร้อมกับคณะครูทุกท่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น