วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

15/08/55

ภาคเช้า
                  - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                   - รับนักเรียนหน้าประตู
                   - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  .๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔ 
                   - สอนในรายวิชาภาษาไทยในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                   
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:303-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
ภาคบ่าย 
                   - จัดบอร์ด
                   - ตรวจงานนักเรียน
                   -  คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น