วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

14 กันยายน 2555

ภาคเช้า
- ลงชื่อการปฏิบัติการ
- คุมนักเรียนเก็บขยะ
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
- ประชุมประจำสัปดาห์
ภาคบ่าย
              -  ช่วยครูแจกนมชั้น ป.๑/๔
  - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 นักเรียนชั้น ป๑/๔
คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน

                

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น