วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

31/08/55

ภาคเช้า
                 - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                 - รับนักเรียนหน้าประตู
                 -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                 -  ประชุมประจำสัปดาห์
                 - ช่วยครูตักอาหารให้นักเรียน
ภาคบ่าย
              - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 นักเรียนชั้น ป.๑/๔  
             - ตรวจงานนักเรียน
                  - คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น