วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

3-5 กันยายน 2555

 สัปดาห์ที่สิบเจ็ด
            ** ทางโรงเรียนหยุดการเรียนการสอนเนื่องจากมีกิจกรรรม”เปิดโลกการศึกษาขั้นพื้น ฐาน” ซึ่งทางโรงเรียนเป็นเจ้าภาพ **

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น