วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

6 กันยายน 2555

ภาคเช้า
                 - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                 - รับนักเรียนหน้าประตู
                 -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                 - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 นักเรียนชั้น ป.๑/๔
                 - ช่วยครูตักอาหารให้นักเรียน
ภาคบ่าย
                 - ตรวจงานนักเรียน
                    - คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น