วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

21 กันยายน 2555

ภาคเช้า
- ลงชื่อการปฏิบัติการ
- คุมนักเรียนเก็บขยะ
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
ภาคบ่าย
              -  ช่วยครูแจกนมชั้น ป.๑/๔
  - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 นักเรียนชั้น ป๑/๔
ตรวจงานนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น