วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

25 กันยายน 2555

ภาคเช้า
- ลงชื่อการปฏิบัติการ
- เวรประจำวันให้นักเรียนอ่านข่าวสารก่อนเข้าแถว
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
- ช่วยครูพี่เลี้ยงตักอาหารให้นักเรียนชั้น ป.๑/๓
ภาคบ่าย
           -  ตรวจงานนักเรียน
                 -พิมพ์วิจัย           

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น