วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556

11 มกราคม 2556


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
 11 มกราคม 2556
กิจกรรม
                  1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
  2. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดก่อนเข้าแถว
  3.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑๑/๒๑/๓๑/๔
  4. ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ของทุกวันศุกร์กับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน
  5.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 3
  6. ตรวจงานนักเรียน
  7. ช่วยท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมพ์งาน
  8. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
                 9.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน
                 10. บันทึกปฏิบัติงานประจำวันใน blog

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น