วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

8 มกราคม 2556


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
 8 มกราคม 2556
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดในตอนเช้า
3.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน แท็บเล็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/
                    ในคาบที่ 2 และคาบที่ 3
                5. ช่วยครูพี่เลี้ยงเก็บแท็บเล็ตของนักเรียน
                6. ตักอาหารให้นักเรียนตอนกลางวัน
                7. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
            8. ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น