วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

22 มกราคม 2556


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
 22 มกราคม 2556
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2. ดูแลนักเรียนทำความสะอาดในตอนเช้า
3.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑๑/๒๑/๓๑/๔
                4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/
                    ในคาบที่ 2 และคาบที่ 3
                5. ช่วยสอนแทนครู วิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
                6. ให้ครูพี่เลี้ยงดูวิจัย
                7. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
                8.บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
            9. ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น