วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

14 มกราคม 2556


 บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
14 มกราคม 2556
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 2
                4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 4
                5. ตรวจงานนักเรียน
                6.บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
                7. ช่วยครูพี่เลี้ยงพิมพ์งาน
                8. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
                9.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน
           10. บันทึกปฏิบัติงานประจำวันใน Blog

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น