วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556

24 มกราคม 2556


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
 24 มกราคม 2556
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2. ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
3.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑๑/๒๑/๓๑/๔
               4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 3
               5. ตรวจงานนักเรียน
               6. ตักอาหารให้นักเรียนตอนกลางวัน
               7. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
               8.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน
               9. บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันใน blog
               10.บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดคู่มือการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น