วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556

17 มกราคม 2556


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน
17 มกราคม 2556
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
               3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ในคาบที่ 3
               4. ตรวจงานนักเรียน
               5. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
               6.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น