วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

14/05/55


                            สัปดาห์แรก
ภาคเช้า

                            -  ลงชื่อการปฏิบัติการ
                            -  ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง
                            -  แนะนำตัวเองให้กับคณะครูและนักเรียนทุกคนหน้าเสาธง
                            - พบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)
                            - ทำความรู้จักกับครูหัวหน้าสายชั้น ป.๑ และครูพี้เลี้ยง เพื่อรับตารางสอน

ภาคบ่าย

                             - ทำความรู้จักกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
                             - ทำความสะอาดห้องพักของนักศึกษา
                             - ช่วยครูพี่เลี้ยงเขียนชื่อนักเรียนในสมุด
                              -  ผู้อำนวยการโรงเรียนนัดประชุมช่วงหลังเลิกเรียนอีกครั้ง ได้แนะนำครูพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาฝึกสอนได้รู้จัก พร้อมกันและเพื่อที่จะชี้แจงเกี่ยวกับการสอน ภาระงานต่างๆ


                 
                    
        

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น