วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

23/05/55


ภาคเช้า

                          - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                    รับนักเรียนหน้าประตู
                          - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  .๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                          - สอนในรายวิชาภาษาไทยในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/
                    - สอนในรายวิชาภาษาไทยร่วมกับครู ในคาบที่ 3 เวลา 10:303-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                    - ช่วยครูตักอาหารให้นักเรียน

 ภาคบ่าย

         - ช่วยครูพี่เลี้ยงเขียนชื่อนักเรียนในสมุดรายงาน
                   - แจกนมให้เด็กอนุบาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น