วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

22/05/55


ภาคเช้า

        - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                  - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                  - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/
                  - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                  - ช่วยครูพี่เลี้ยงตักอาหารให้นักเรียนชั้น ป.๑/๓

ภาคบ่าย

         - ช่วยพิมพ์รายชื่อนักเรียนชั้น ป.๑/๔
                   - เขียนประวัติโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)ลงในหนังสือปฏิบัติงาน
                   - ทำโครงสร้างแผนภูมิของนักศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น