วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

18/05/55


ภาคเช้า

                       - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                       - รับนักเรียนหน้าประตู
                       - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  .๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                       - รองผู้อำนวยการเรียกประชุมเวลา 08:00-08:45 น.

ภาคบ่าย

                      -  แจกนมให้นักเรียนชั้น ป.๑/๔
                      - สอนวิชาภาษาไทยร่วมกับครู ในคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 นักเรียนชั้น ป.๑/๔
                      - ช่วยครูพี่เลี้ยงทำความสะอาดห้องเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น