วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

25/05/55


ภาคเช้า

             - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                      - รับนักเรียนหน้าประตู
                      - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  .๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                      - รองผู้อำนวยการเรียกประชุม
                            -  ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
                      - ดุแลเด็กอนุบาล

ภาคบ่าย

                           -  ช่วยครูแจกนมชั้น ป.๑/๔
                     - สอนวิชาภาษาไทยร่วมกับครู ในคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 นักเรียนชั้น ป.๑/๔

                 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น