วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

16/05/55


ภาคเช้า

                     - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                     - รับนักเรียนหน้าประตู
                     - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  .๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                     - สอนในรายวิชาภาษาไทยร่วมกับครู ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/
                     - สอนในรายวิชาภาษาไทยร่วมกับครู ในคาบที่ 3 เวลา 10:303-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                     - ช่วยครูตักอาหารให้นักเรียน

ภาคบ่าย

                   - พิมพ์รายชื่อนักเรียนชั้น ป.๑/๑
                   -  แจกนมให้เด็กอนุบาล
                   - รองผู้อำนวยประชุมการชี้แจงเกี่ยวกับการปฐมนิเทศผู้ปกครองในวันพรุ่งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น