วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตารางสอน

                                                       ตารางสอนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
                                                                                โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)


วัน

08:30 – 09:30 น.
09:30 – 10:30 น.
10:30 – 11:30 น.
12:00 – 13:00 น.
13:00 – 14:00 น.
14:00 – 15:00 น.

จันทร์

ป. 1/1

พัก

กลาง

วัน
ป. 1/2


อังคาร

ป. 1/3
ป. 1/3
พี่เลี้ยงอนุบาล


พุธ

ป. 1/1
ป. 1/2
พี่เลี้ยงอนุบาล


พฤหัสบดี


ป.1/4
พี่เลี้ยงอนุบาล
พี่เลี้ยงอนุบาล

ศุกร์


พี่เลี้ยงอนุบาล

ป. 1/4
                                                                                                                                                         
                              
                                                                             ครูผู้สอน  : นางสาวนาลีซา        มายิ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น