วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

24/05/55


ภาคเช้า
                     - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                     - รับนักเรียนหน้าประตู
                     -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                     - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 นักเรียนชั้น ป.๑/๔
                     - รองผู้อำนวยการเรียกประชุม

ภาคบ่าย

                          - ดูแลเด็กอนุบาลและแจกนมให้เด็กอนุบาล
                          - ช่วยครูพี่เลี้ยงเขียนชื่อในสมุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น