วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

21/05/55


            สัปดาห์ที่สอง
ภาคเช้า

           - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                    - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                    - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/
                    - พิมพ์รายชื่อนักเรียนชั้น ป.๑/๒

ภาคบ่าย

         - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                   - แจกนมให้นักเรียนชั้น ป. ๑/๒
                   - เขียนชื่อนักเรียนลงในหนังสือปฏิบัติงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น