วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

11/06/55


                 สัปดาห์ที่ห้า 

ภาคเช้า       

- ลงชื่อการปฏิบัติการ
            -ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
             - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/

ภาคบ่าย

- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 . นักเรียนชั้น ป.๑/
            - แจกนมให้นักเรียนชั้น ป. ๑/๒
              -  เป็นพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล ๒/, ๒/๒

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น