วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

12/06/55


ภาคเช้า
              - ลงชื่อการปฏิบัติการ
            -ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
            - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/
            - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
            - ช่วยครูพี่เลี้ยงตักอาหารให้นักเรียนชั้น ป.๑/๓
ภาคบ่าย
               -  แจกนมให้เด็กอนุบาล
               -  คุมเด็กนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนก่อนกลับบ้าน

           

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น