วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

30/05/55


 ภาคเช้า

- ลงชื่อการปฏิบัติการ
            - รับนักเรียนหน้าประตู
                - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  .๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                - สอนในรายวิชาภาษาไทยในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/
             - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:303-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                - ช่วยครูตักอาหารให้นักเรียน

ภาคบ่าย

-  ช่วยครูแจกนมให้เด็กอนุบาล
            คุมนักเรียนชั้น ป. ๑/๓ ทำความสะอาดห้องเรียนก่อนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น