วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

29/05/55


ภาคเช้า

- ลงชื่อการปฏิบัติการ
            - ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
            - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/
            - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
            - ช่วยครูพี่เลี้ยงตักอาหารให้นักเรียนชั้น ป.๑/๓

ภาคบ่าย

 -  แจกนมให้เด็กอนุบาล
             -  ช่วยครูพี่เลี้ยงทำความสะอาดห้อง
             ปิดหน้าต่างห้องพักนักศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น