วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

6/06/55


 - ไปเข้าร่วมประชุมรับฟังข้อตกลงในการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)ปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น