วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

5/06/55


                  สัปดาห์ที่สี่
ภาคเช้า

- ลงชื่อการปฏิบัติการ
            -ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
            - ช่วยครูพิมพ์งาน
            - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/
            - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
            ช่วยครูพี่เลี้ยงตักอาหารให้นักเรียนชั้น ป.๑/๓

ภาคบ่าย

-  แจกนมให้เด็กอนุบาล
            -  ช่วยครูพี่เลี้ยงทำความสะอาดห้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น