วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

13/06/55


 ภาคเช้า
                  - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                   - รับนักเรียนหน้าประตู
                   - ผู้อำหน่วยการเรียกประชุม
                   - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  .๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
                 - สอนในรายวิชาภาษาไทยในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/
                  - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:303-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                    - ช่วยครูตักอาหารให้นักเรียน
ภาคบ่าย
                    - แจกนมให้เด็กอนุบาล
                    -  คุมนักเรียนชั้น ป. ๑/๓ ทำความสะอาดห้องเรียนก่อนกลับบ้าน

               

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น