วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

28/05/55

              สัปดาห์ที่สาม
ภาคเช้า

- ลงชื่อการปฏิบัติการ
            -ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
            - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30. นักเรียนชั้น ป.๑/

ภาคบ่าย

- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 . นักเรียนชั้น ป.๑/
            - แจกนมให้นักเรียนชั้น ป. ๑/๒
                - แจกนมให้นักเรียนชั้น ป. ๑/๑
            -  ประชุมร่วมกับรองผู้อำนวยการเวลา 15:30-16.30น .เกี่ยวกับภาระงานในเรื่องการทำโครงการทางวิชาการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น