วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

8/06/55


ภาคเช้า

- ลงชื่อการปฏิบัติการ
            - รับนักเรียนหน้าประตู
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  .๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
            - รองผู้อำนวยการเรียกประชุมเวลา 08:00-08:45 น.
            - ช่วยครูชั้นอนุบาล

ภาคบ่าย

                - แจกนมให้เด็กนักเรียนชั้น ป. ๑/๔
             - สอนวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 นักเรียนชั้น ป.๑/๔
                 - คุมเด็กนักเรียน ชั้นป. ๑/๔ ทำความสะอาดห้องเรียนก่อนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น