วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

7/06/55


ภาคเช้า

- ลงชื่อการปฏิบัติการ
            - รับนักเรียนหน้าประตู
             ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
            -  สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 นักเรียนชั้น ป.๑/๔
            - ช่วยครูตักอาหารให้นักเรียน

ภาคบ่าย

                 - แจกนมให้เด็กอนุบาล
                 - คุมเด็กนักเรียนทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น