วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

01/08/55


ภาคเช้า
                  - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                   - รับนักเรียนหน้าประตู
                   - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  .๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔ 
                   - สอนในรายวิชาภาษาไทยในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                   
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:303-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
ภาคบ่าย 
                  - ตรวจงานนักเรียน
                  - สอนแทครูพี่เลี้ยงในรายวิชาภาษาไทยในคาบที่4 เวลา 13: 00-14:00น. นักเรียนชั้นป. ๑/๓
                  -  คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น