วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

19/07/55


-        ภาคเช้า
-                                 -    ลงชื่อการปฏิบัติการ
-                                 -  รับนักเรียนหน้าประตู
-                                 -   ทำกิจกรรมหน้าเสาธงคุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒,๑/๓,๑/๔
-                                 -  สอนในรายวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 10:30 – 11: 30น. นักเรียนชั้น ป.๑/๔
-                                 -    ตรวจงานนักเรียน
ภาคบ่าย
-                                  -   แจกนมให้เด็กอนุบาล
-                                  -   คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน ทำความสะอาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น