วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

27/07/55


ภาคเช้า
              - ลงชื่อการปฏิบัติการ
          - รับนักเรียนหน้าประตู
          
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  .๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
           - ตรวจงานนักเรียน
ภาคบ่าย
              แจกนมให้เด็กนักเรียนชั้น ป. ๑/๔
- สอนวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 นักเรียนชั้น ป.๑/๔
             - คุมเด็กนักเรียนทำเวรประจำวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น