วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

11/07/55


ภาคเช้า
                  - ลงชื่อการปฏิบัติการ
                   - รับนักเรียนหน้าประตู
                   - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  .๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔ 
                   - ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดบอร์ด
                  
- สอนในรายวิชาภาษาไทยในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                   
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
ภาคบ่าย 
                    - แจกนมให้เด็กอนุบาล
                    - ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดบอร์ด
                    -  คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน ทำความสะอาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น