วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

12/07/55

ภาคเช้า
-         ลงชื่อการปฏิบัติการ
-         รับนักเรียนหน้าประตู
-         ทำกิจกรรมหน้าเสาธง, คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒,๑/๓,๑/๔
-         สอนในรายวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 10:30 – 11: 30น. นักเรียนชั้น ป.๑/๔
-         ช่วยครูพี่เลี้ยงพิมพ์งาน
ภาคบ่าย
-         แจกนมให้เด็กอนุบาล
-         คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน ทำความสะอาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น