วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

20/07/55

ภาคเช้า
-                                   -    ลงชื่อการปฏิบัติการ
-                                  -    รับนักเรียนหน้าประตู
-                                   -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงคุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒,๑/๓,๑/๔
-                                   -  ช่วยครูตักอาหารให้นักเรียน
ภาคบ่าย
-                                    - สอนในรายวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 14:30 – 15: 00น. นักเรียนชั้น ป.๑/๔
-                                   -   ตรวจงานนักเรียน
-                                  -    แจกนมให้เด็กอนุบาล
-                                  -    คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน ทำความสะอาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น