วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

21/06/55


ภาคเช้า
          -  ลงชื่อการปฏิบัติการ
                - รับนักเรียนหน้าประตู
                -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔ 
                - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 นักเรียนชั้น ป.๑/๔
         
 - ช่วยครูตักอาหารให้นักเรียน
ภาคบ่าย 
          
- แจกนมให้เด็กอนุบาล
        - ช่วยครูประจำสีแดงสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีแดง
                

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น