วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

26/06/55


ภาคเช้า
                    - ลงชื่อการปฏิบัติการ
            
-ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
            
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
            
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
            
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
            
- ช่วยครูพี่เลี้ยงตักอาหารให้นักเรียนชั้น ป.๑/๓
ภาคบ่าย
 
                    -  แจกนมให้เด็กอนุบาล
                    -  คุมเด็กนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนก่อนกลับบ้าน
           -  ช่วยครูประจำสีแดงสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีแดง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น