วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

16/07/55


               สัปดาห์ที่สิบ

ภาคเช้า       
                    - ลงชื่อการปฏิบัติการ
            -ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา
            
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
            
- สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:30-10:30 . นักเรียนชั้น ป.๑/
                    - ตรวจงานเด็กนักเรียน
ภาคบ่าย
                   - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 นักเรียนชั้น ป.๑/
           - ประชุมแนะแนวเกี่ยวกับการเยี่ยมบ้านนักเรียน
                   - แจกนมให้นักเรียนชั้น ป. ๑/๒
                   - คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น