วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

22/06/55


ภาคเช้า
              - ลงชื่อการปฏิบัติการ
          - รับนักเรียนหน้าประตู
          
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น  .๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
          - รองผู้อำนวยการเรียกประชุมเวลา 08:00-08:45 น.
          
- ช่วยครูชั้นอนุบาล
              - ตรวจงานนักเรียน
ภาคบ่าย
              แจกนมให้เด็กนักเรียนชั้น ป. ๑/๔
          - สอนวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 5 เวลา 14:00-15:00 นักเรียนชั้น ป.๑/๔
              - ช่วยครูประจำสีแดงสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีแดง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น