วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

12 พฤศจิกายน 2555


บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน

12 พฤศจิกายน 2555
กิจกรรม
1.ลงชื่อการปฏิบัติการ
2.ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔
              3.สอนแทนครูพี่เลี้ยง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ในคาบที่ 1
              4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ในคาบที่ 2
              5.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ในคาบที่ 4
          6. ดูแลนักเรียนให้ดื่มนม
              7. พิมพ์แผนการสอน
              8.ดูแลนักเรียนให้ทำความสะอาดห้องเรียนและสวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น